mobi banka

  1. xSeptimus

    Mobi Banka (ex Telenor Banka)

    FAQ: Novi tarifnik (vazi od okt 2019) ---------- Transakcije/placanja: - dnevni limit 150.000 - mesecni limit 600.000 Posle probijanja limita pozivom operatera mogu se obaviti transakcije neogranicenog iznosa u roku od 3 sata. Podizanje na bankomatu: - dnevni limit: 600.000 (podesiti u...
Vrh Dno