Svet kompjutera:
11/98, 11/99, 12/99, 1 do 5/2000, 11/2001, 12/2003, 1/2004, 10/2004.

Digital:
3 do 18,
20 do 37.

PC Press:
18, 51, 52, 53, 81, 82, 98, 101, 106, 107.

Mikro:
2001: Sept. Okto. Nove. Decem.
2002: cela godina
2003: Januar

e-bit:
1-14

VIDI:
42, 43, 44,
56,
58, 59,
61,
67, 68, 69-70, 71, 72, 73, 74, 75, 76-77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88-89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
242.

BUG:
116-117, 121, 122, 131.

Biće raspoloživi do petka 13.Sept.
Svi časopisi su savršeno očuvani.