Da li postoji neki dobar free program za Win poput Adobe scan-a za Android, u kome mogu da dodajem slike, redjam ih, kropujem I na kraju sačuvam u PDF, a da mi pritom, kao i Adobe scan, filtrira sliku tako da liči na dokument?