Za analizu + kvalitetnu seo optimizaciju malog staticnog WP sajta od 6 stranica : )

PM