kako treba DNS Forwarder Secondary ADDC (na remote lokaciji) da bude podešen (šta je najbolja praksa)?

- da ide prvi forwarder na PDC a drugi na lokalni ruter
- da forwarder ide samo na lokalni ruter

ili da

- da setujem DHCP server da klijentima posluži primarni DNS (lokalni DC) i sekundarni (lokalni ruter)

kada se prekine vpn tunel između remote lokacije i glavne kancelarije ne funkcioniše name resolution. sekundarci su QNAP NAS-ovi i po defaultu forwrder setuje na IP adresu PDC-a i ne može iz GUI-ja da se promeni. mora da se nađe način da se podesi iz terminala