Sigurnost podataka i mogućnost da se potrebne informacije brzo dopreme do klijenta koji ima potrebu da ih koristi i obradi u realnom vremenu su potrebe od kritične važnosti za korisnika. Ova konstatacija ima posebnu težinu kada se radi o poslovnom okruženju i biznis korisnicima. Nebrojeno puta smo bili svedoci sporenja oko toga koliko treba potrošiti novca da bi se realizovao potreban sistem čuvanja i brzog pristupa podacima u firmi. To je posebno teško u malim i srednjim preduzećima gde su troškovi itekako ozbiljan limitator uspešnosti pa čak i preživaljavanja jedne firme. Ipak, informacije i njihov brz protok u poslovnom sistemu su krucijalni faktor uspeha i rasta jedne firme. Kvalitetne poslovne odluke se baziranju na razvijenom informacionom sistemu i njihovom blagovremenom donošenju. Vremenska komponenta je presudna, pa u tom kontekstu dobra infrastruktura i brz tok informacija su od izuzetnog značaja. Danas, kao i mnogo puta do sada pričamo o jednom klasičnom NAS uređaju za čuvanje i podelu podataka putem lokalne mreže sa osvrtom na primenu u poslovnom okruženju.

QNAP TS-1253BU-RP-8G je malo drugačiji NAS uređaj od većine koju smo do sada testirali. Dakle, ne radi se o kućnom uređaju za arhiviranje podataka, već o proizvodu koji je iz osnova namenjen korišćenju u ...
Ceo tekst pročitajte na Benchmark sajtu