Nova verzija macOS-a dolazi u septembru, evo i nekih novina koje donosi: