@Phoenix257 od 1000e do 200e dok je padao nisu, kad je ljusnuo ispod 200e jesu 100%, pao je diff