A mogli su da nazovu cip RX 555 i mirna backa. Ko sisa Apple i mobilnu verziju 555 cipa kod njih.