Mene kamera ubija, baš ne mogu da pređem preko toga.