Postoji gomila uređaja, šta ti je volja ili čemu si više naklonjen... Ćef ti WinCE ćef ti Android...
Ako ćeš WinCE, uzmi onaj bez ikakvog softvera. Jeftiniji su i možeš da staviš šta želiš. Već smo preporučivali...
Android ... još veči izbor softvera.