Eto i da se naš dvojica u nečemu složimo. Samo da dodam da je od um7450 magic remote standard.
Mislim I da je razlika u WCG, ako je verovati sajtu proizvodjaca. A najbitnija je svetlina panela kod UM7450 koja je osetno viša od ekvivalenta iz UK serije i malo visa od ulaznih UM modela. Mislim da vredi doplatiti za njega.