Da, lhbandit je odlučio da je vreme da dot org ode u istoriju.