User profiles

Ukoliko ste uspešno registrovali (i aktivirali!) korisnički nalog, postajete korisnik nivoa ili statusa "Newcomer".

Nakon 6 meseci provedenih na forumu i otkucanih 250 postova, forum će vam automatski prebaciti status iz "Newcomer" u "Member". Napominjemo da je potrebno imati oba uslova zadovoljena, ne samo jedan od njih. Manuelno menjanje statusa npr. zbog postavljanja oglasa nećemo raditi. Previše napisanih poruka u kratkom vremenskom periodu (iliti spam) radi zadovoljenja uslova Member statusa može rezultovati blokadom naloga na (ne)određeno vreme.

Ukoliko imate više naloga, a niste znali da to nije dozvoljeno, javite se adminima da se dotični nalozi spoje u jedan - takva akcija ne povači sa sobom nikakve kazne. Taj ciljni korisnički nalog postaje vlasnik svih tema i postova koji su pripadali odvojenim nalozima. U suprotnom, ukoliko se ustanovi postojanje višestrukih naloga, a da je vlasnik izbegavao to da prijavi, isti će se banovati (bez obzira koji nalog smatrate primarnim, sekundarnim itd).

Pošto se reklama plaća, očigledno nije dozvoljeno koristiti ime firme, link ka komercijalnim sajtovima, telefone i slično u potpisu, kao naziv svog pseudonima ili na neki drugi istaknuti način. Ako već želite da istaknete da ste zaposleni u nekoj firmi, ostavite slobodno link ka sajtu firme u svom profilu u polju Homepage. Ako ste se već registrovali ne znajući za ova pravila, kontaktirajte administratore i promenićete to zajedno sa njima.

Dimenzije avatara su ograničene: 75x75 pixela ili 30K, šta god se od ove dve granice prvo sretne. Dozvoljeni su animirani avatari ukoliko se slažu sa ovim ograničenjima.

Potpis ne može da sadrži slike, quote i spoiler kod, a tekst može da ide maksimalno do u tri linije. Ako želite nečiji "quote" u potpisu, preporuka je link ka postu kroz bburl kod. Ukoliko želite da prikažete specifikaciju vašeg računara, za to treba koristiti predviđena polja u opcijama profila, a ne potpis.

Vrh Dno