Vlasništvo i prava nad tekstovima i sajtovima
  • Svi tekstovi objavljeni na Benchmark sajtovima predstavljaju autorsko delo i vlasništvo su Benchmarka. Svako njihovo dalje objavljivanje ili prenošenje nije dozvoljeno bez posebnog odobrenja uredništva. Posebno odobrenje nije potrebno jedino u slučaju preuzimanja vesti sa ova dva sajta u nekomercijalne svrhe, uz uslov da uz preuzete vesti stoji navedeno da je Benchmark njihov izvor ili da uz njih stoji link do originalne vesti na ovim sajtovima.
  • Benchmark zadržava sva prava nad fotografijama čiji je autor i koje se pojavljuju u okviru autorskih tekstova.
  • Sadržaj komentara vesti i testova, te diskusija na forumu predstavlja mišljenje i stavove diskutanata, a ne uredništva odnosno administracije foruma. Benchmark stoga ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj odnosno stavove učesnika u forumskim raspravama. Administracija foruma zadržava pravo da bez obrazloženja uklanja poruke na forumu za koje procenjuje da iz bilo kojeg razloga nisu primerene, kao i da blokira korisničke naloge članova za koje smatra da su se ogrešili o pravila ponašanja i druge standarde istaknute na samom forumu.
  • Podaci koje su korisnici uneli prilikom registracije svog korisničnog naloga su zaštićeni i samim tim se ne distribuiraju dalje trećim licima i kompanijama i ne koriste se u marketinške i bilo kakve druge svrhe. Ti podaci se ni ne objavljuju na samim sajtovima.
  • vBulletin je softver pomoću kojeg je realizovan forum i kopirajt za njega je vlasništvo kompanije Jelsoft Enterprises Limited.