PDA

View Full Version : Otvoren Centar za zaštitu potrošača i korisnika uslugaStrana : 1 2 3 [4]

Pajser Brigada
25.06.2012., 07:24
Zaštita korisnika telekomunikacionih usluga


Korisnici telekomunikacionih usluga u Srbiji dobili su zaštitnika - nevladina organizacija Centar za unapređenje telekomunikacija (CUT) predstavila se javnosti preko portala www.telemetar.rs

BEOGRAD - Korisnici telekomunikacionih usluga u Srbiji dobili su još jednog zaštitnika - nevladina organizacija Centar za unapređenje telekomunikacija (CUT) predstavila se javnosti preko portala www.telemetar.rs.

Kako je najavljeno na okruglom stolu u Privrednoj komori Srbije, cilj ove NVO biće da zaštite potrošače - kroz pokretanje inicijativa u javnosti, ali i pred nadležnim državnim organima i nezavisnim regulatornim telima.

"Usluge koje dobijamo često ne odgovaraju onome što piše u promo materijalu, odnosno onome što je napisano u ugovoru. Tražili smo među postojećim organizacijama i udruženjima nekoga ko bi mogao da nam pomogne i pozabavi se našim problemima, međutim, u oblasti telekomunikacija ne postoji 'kamatica.com' ili 'osigurajtese.rs', pa smo rešili da se samoorganizujemo", rekao je predsednik CUT-a Srđan Šami.


Po njegovim rečima, zaštita potrošača neće biti jedina oblast delovanja CUT-a, već da je zamišljeno da to bude "mnogo šira priča o telekomunikacijama".

Savetnik u Privrednoj komori Srbije Jelena Jovanović ocenila je da je ovo sjajna inicijativa i izrazila očekivanje da će CUT, kao nezavisni kontrolni organ, doprineti poboljšanju opštih uslova na tržištu telekomunikacija.

"Telekomunikacije nisu samo tri mobilna operatera, već više od 800 firmi, čiji je godišnji prihod prošle godine bio tri milijarde evra. To je oblast koja mora potpuno da se uredi jer utiče na život svih građana", istakla je.

Predsednik Društva informatičara Srbije Nikola Marković ocenio je da je pred Centrom veliki posao.

"Potcenjen je značaj telekomunikacija. Od ukidanja ministarstva prepušteni smo hirovima privatne inicijative, a klubovi koji nisu kompetetni odlučuju", rekao je predsednik strukovnog udruženja informatičara i istakao neophodnost formiranja resornog ministarstva.

Aleks Petrović, advokat i saradnik portala telemetar.rs, najavio je da će se novoosnovana NVO legislativom baviti u dva pravca, jedan će biti strateški, predlozi izmena zakonskih i podzakonskih akata, a drugi kroz zaštitu potrošača.

Na pitanje da li imaju ideju kako će konkretno privući pažnju odgovornih u državi na problematiku kojom se bave, šami je rekao da će preko portala imati kanal komunikacije sa širokom publikom i medijima.

"Takođe, pisaćemo svake nedelje premijeru. Gledali ste film 'Bekstvo iz Šošenka' - ako ste dovoljno uporni i ako pišete svake nedelje, to na kraju mora dati rezultat", zaključio je Šami.

Skup u PKS otvorio je Miloš Kosanić, sekretar Udruženja za informaciono komunikacione tehnologije PKS, a dogovoreno je CUT, PKS i DIS potpišu protokol o saradnji i da će u nekim akcijama nastupati zajedno. Takođe, najavljeno je i potpisivanje protokola o saradnji sa srodnim organizacijama sa prostora Evropske unije sa kojima CUT već ima kontakt.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385448-Ko-stiti-korisnike-telekomunikacionih-usluga

Pajser Brigada
08.07.2012., 19:53
Šabić i Janković ukazuju na kršenje prava građana

Po­ve­re­nik za in­for­ma­ci­je i za­štit­nik gra­đa­na: Za­bri­nja­va­ju­će je što slu­žbe bez­bed­no­sti mo­gu, bez od­lu­ke su­da, da pri­stu­pe po­da­ci­ma o ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma Foto Fonet
Ministarstvo unutrašnjih poslova i službe bezbednosti imaju pristup bazama podataka telefonskih operatera o tome koga su građani, kada i odakle zvali, što ostavlja mogućnost zloupotrebe. To su pokazali juče objavljeni rezultati. Na konferenciji za novinare u beogradskom Medija centru, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić i zaštitnik građana Saša Janković ukazali su da, po zakonu, takvog pristupa ne bi trebalo da bude bez dozvole suda, ali se, uprkos tome, to dešava i stvara opasnost zloupotrebe.

Nadzor nad zadržanim podacima u oblasti telefonskih komunikacija pokazao je da je stanje zabrinjavajuće i da postoje odstupanja od ustavnih garancija i međunarodnih standarda, izneli su oni.

Poverenik Rodoljub Šabić rekao je da je samo jedan od četiri operatera aktivirao softversku aplikaciju kojom se registruje frekventnost pristupa zadržanim podacima o tome ko je, kada, kako i koliko i sa kim komunicirao.

Prema njegovim rečima, podaci tog operatera pokazuju da je za godinu dana evidentirano više od 270.000 neposrednih direktnih pristupa zadržanim podacima o telefonskim komunikacijama.

Kako je dodao, ukoliko se taj broj pomnoži sa tri ili četiri puta, s obzirom na to da drugi operateri nisu aktivirali aplikaciju za praćenje, može se govoriti o broju od oko milion pristupa godišnje, prenosi Beta.

Šabić je naglasio da to nije nikakva senzacija, već praksa sa kojom treba prestati.

Kada je reč o pristupu zadržanim podacima po osnovu zvaničnog zahteva, on je naveo da je operaterima u roku od godinu dana podneto 4.400 takvih zahteva, većinom od MUP-a i sudova, a malim delom i bezbednosnih agencija, koji su u 90 odsto slučajeva odobreni.

Poverenik je rekao da zabrinjava to što u 50 odsto zahteva nije naveden pravni osnov za pristup podacima, a operateri su postupali ne vodeći računa o tome, već o autoritetu onoga ko traži pristup podacima.

Janković i Šabić ocenili su da je vrlo zabrinjavajuće to što službe bezbednosti mogu da, bez odluke suda, pristupe tim podacima i ukazali na potrebu izmene i zakona i prakse.

Janković je podsetio da se takozvani zadržani podaci – o tome ko je koga, odakle i kada zvao, kao i koliko je trajao razgovor – po zakonu ne mogu dobiti bez dozvole suda, i to samo u slučajevima krivičnog postupka i ugrožavanja državne bezbednosti. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić je rekao da jedino Bezbednosno-informativna agencija ima tehničke mogućnosti za svakodnevan pristup bazama podataka telefonskih operatera, na osnovu kojih može da dobije podatke o tome ko je od građana koga, kada i odakle zvao, kao i koliko je trajao razgovor, prenosi Tanjug.

Tražili su, između ostalog, kriminalizovanje ometanja istrage koju vode nezavisni kontrolni državni organi, poput zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja.

Janković i Šabić su ukazali i na to da i dalje nije jasna procedura po kojoj se na dokumente u Srbiji stavlja oznaka tajnosti, što ostavlja prostora za zloupotrebu.

R. H.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sabic-i-Jankovic-ukazuju-na-krsenje-prava-gradjana.lt.html

Pajser Brigada
10.07.2012., 11:51
KAKO SE PIŠU ŽALBA, MOLBA, ZAHTEV...
Prigovarati samo pisanim putem
Bez obzira na to da li se obraćate javnom ili komunalnom preduzeću, državnom organu ili privatnoj kompaniji, postoje pravila kojih bi se trebalo pridržavati kako bi pritužba bila delotvornija


Na pitanje – „da li prigovarati usmenim ili pisanim putem?”, naš odgovor je uvek ovo drugo. Evo i zašto je bolji pisani prigovor:

– ovo je jedini način da imate trag da ste se obratili povodom žalbe/prigovora/molbe/zahteva;

– firma kojoj upućujete pisani prigovor ozbiljnije pristupa njegovom razmatranju, ako je upućen pisanim putem;

– firma ima obavezu da vam odgovori pisanim putem,

– u slučajevima kada postoji nadzorni organ nad radom službe na čiji rad/uslugu/proizvod prigovarate, često je neophodno da se najpre obratite toj službi, pa tek onda nadzornom organu. Nema drugog načina, no da se dopisujete;

– ako slučaj dođe do suda, apsolutno je neophodna pisana prepiska, kao dokaz da ste pokušali da problem rešite;

– na ovaj način se izbegavaju velike doze stresa.

U svakom slučaju, kada se već dopisujete, potrebno je i da znate osnovna pravila poslovne korespodencije. Evo kratkog „kursa”.

1. OPŠTE PRAVILO

Oni kojima se obraćate najviše vole da dobiju dopis koji ima formu njihovog dopisa. Razlog je jednostavan. U takvom se dopisu najlakše snalaze.Po pravilu, osim forme dopisa koju propisuje njihova kuća, dobro poznaju i forme dopisa koje upućuju državni organi ili organi lokalne samouprave, kao i razna javna i komunalna preduzeća.Mi ćemo vam pokazati kako država i lokalna samouprava piše dopise.

2. PISATI RUKOM ILI KORISTITI RAČUNAR

Nema potrebe objašnjavati da ovo drugo nailazi na bolji odjek kod onoga kome je upućeno. Najpre, službenik koji ga čita nema problem sa tumačenjem rukopisa. Drugo, ako pišete nekim od fontova koji se uobičajeno koriste u upravi, olakšavate čitanje onome čiji je to posao.

Kada je o fontovima reč, najčešće su u upotrebi sledeći:

– Arial,

– New Roman,

– Calibri.

Državne službe, uglavnom, koriste ćirilično pismo, pa vam ga i mi preporučujemo.Veličina slova je, takođe bitna stvar. Trudite se da ona ne bude manja od 12, a ni veća od 14 (osim zaglavlja u kome je naziv i adresa firme kojoj upućujete dopis). Ma koliko smešno izgledalo, većina treba da stavi naočare ili da se dobro napregne da bi pročitala šta piše, ako je veličina slova manja od 12.Sećate se one priče o Zakonu o turizmu i obaveze turističkih agencija da Opšte uslove poslovanja pišu slovima veličine najmanje 12.

3. ZAGLAVLJE

Po pravilu se u gornjem, levom uglu piše naziv firme, njena adresa i poštanski broj (PAK-poštanski adresni kod ne morate. Snaći će se poštari i bez njega, kao i sve decenije unazad).

Evo primera:

TIM EVRO d.o.o.

ul. Preradovićeva, br. 65

11000 Beograd

Boldiranje slova u dopisu je dobro samo u slučaju ispisivanja zaglavlja. Njegovo pojavljivanje u daljem tekstu, obično ima značenje da naglašavate nešto što služba nije bila sposobna da shvati.Ako ste i sami službenici, znate da vam je naročito mrsko da vas neko sa strane uči vašem poslu. Stoga ste manje spremni da mu izađete u susret.

Ukoliko je dopis upućen nekoj osobi u firmi, onda ispod poštanskog broja, u zaglavlju, stavljate, kao što je opisano u sledećem primeru:

N/R g. Petar Petrović

direktor sektora za razvoj

4. KAKO ZAPOČETI DOPIS

U primeni je nekoliko uobičajenih načina. Mi vam predstavljamo tri:

– Rečenicu započinjete sa reči: „poštovani”, a u sledećem redu nastavljate sa obrazloženjem dopisa. Ako se obraćate konkretnoj osobi, onda nije zgoreg napisati: „poštovani gospodine/gospođo, pa prezime”.

– Pre obrazloženja razloga iz kojih upućujete dopis, na početku rečenice, napišite: „PREDMET:”, pa nastavljate sa pojašnjenjem predmeta dopisa. Evo primera:

PREDMET: prigovor na račun broj 11112/1212 od 15.03.2012.

– Ispod zaglavlja, na sredini širine strane stavljate naziv predmeta dopisa: molba/prigovor/žalba/zahtev i slično. Preporučujemo velikim slovima, veličine 14 (može i veće, naročito, ako se obraćate sudu)

5. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA SLANJE DOPISA

Preporučujemo da na početku konstatujete „činjenično stanje”.Na primer: ako niste imali uslugu interneta u određenom periodu, onda navedite da u periodu od tog datuma do datuma tog i tog nije bilo usluge.Zatim navedite radnje koje ste preduzeli:

Na primer: pozvali ste korisnički servis i rečeno vam je...

Zatim, navedite ono što tražite da se učini povodom nastalog problema

Na primer: da se račun umanji, jer niste imali uslugu više od 48 sati krivicom operatera.

6. PRILOZI

Potrudite se da sve što tvrdite i dokumentujete. Posle obrazloženja dopisa, taksativno pobrojte priloge koje prilažete.Staro je službeničko pravilo da se prilozi ređaju redom kako ste ih pobrojali u dopisu. Zatim se upotrebi poznato činovničko oruđe – heftalica i tako smanji mogućnost da se prilozi zagube na putu do referenta. Uz to, nabrajanjem priloga u dopisu imate potvrdu da ste ih dostavili.

7. KAKO SE ZAVRŠAVA DOPIS

Po završetku poslednje rečenice obrazloženja i zahteva da se preduzmu određene mere, odvojite nekoliko redova i možete staviti sledeće:

a) Sa poštovanjem,

b) Srdačan pozdrav,

v) Zahvaljujem na saradnji,

g) Zahvaljujem na razumevanju.

To se piše sa leve strane.

Dva reda ispod toga, takođe sa leve strane pišete datum i mesto pisanja dopisa.

Na primer:

Dana: 15. 07. 2010. god.

U Beogradu

8. KAKO SE POTPISUJETE

Ispod svega navedenog, sa desne strane dopisa, stavljate podatke o pošiljaocu dopisa.

Na primer:

PODNOSILAC PRIGOVORA

Marko Jović

ul. Neznanog junaka br. 45

Beograd

kontakt tel. 06................

Ne zaboravite da se svojeručno potpišete.

9. KAKO POSLATI DOPIS

Dva su, najdelotvornija, načina uručivanja dopisa:

– lično, predajom na pisarnici (ako postoji) ili uručivanjem službeniku na šalteru. U ovom slučaju, potrebno je da napravite jednu kopiju dopisa i priloga. Na prvoj strani te kopije biće udaren prijemni pečat sa datumom (i eventualnim zavodnim brojem) ili će službenik koji primi dopis staviti svoj potpis i obavezno datum kada je primio pomenuti (insistirajte, ako je potrebno).

U nekim slučajevima, postoje tačno propisani rokovi kada možete uputiti prigovor na nešto i ako taj rok prođe, neće vam mnogo vredeti što ste u pravu.

– Preporučenom pošiljkom, sa povratnicom. Izgleda komplikovano, ali nije tako.Vaš dopis sa prilozima spakujete u koverat, napišetesa prednje strane kome šaljete, a sa zadnje ime, prezime i adresu onoga koji šalje.Odete do šaltera pošte i kažete da želite da pošaljete preporučenu pošiljku sa povratnicom. Dobijete dva jednostavna obrasca da popunite:

a) potvrda o prijemu pošiljke (tanak papir, sa belom pozadinom i žutim poljima),

b) povratnica (roze karton), koja vam se vraća po uručenju pošiljke i služi kao dokaz da ste dostavili dopis i da je primljen određenog dana.

Samo, prvi put će biti malo teže da popunite, ali će vam službenici lako objasniti.

10. ŠTA NIKAKO NE ČINITI

Nikada nemojte koristiti pogrdne izraze tipa: lopovluk, bahatost, pljačka i slično, jer će onda druga strana imati dokaz da ste ih vređali. Ne zaboravite da ste visa njima u poslovnom a ne emotivnom odnosu.

Podsećamo da je jedina institucija gde možete samo da molite, a nikako da zahtevate – sud. Zašto mora tako i da li mora baš tako, prestaje da bude bitno, kada vam je potreban neki podatak od suda.

(adrese i imena firmi i ljudi su izmišljeni radi vernijeg prikaza poslovne komunikacije)

Redakcija „Potrošača”
objavljeno: 06.07.2012.


http://www.politika.rs/rubrike/potrosac/Prigovarati-samo-pisanim-putem.lt.html

Pajser Brigada
28.01.2013., 21:31
REGULATIVA Amerikancima zabranjeno dekodiranje mobilnih telefona Autor/izvor: SEEbiz / Dnevnik.hr


NEW YORK - Amerikanci koji od danas kupe mobilni telefon koji je zaključan na neku mrežu (tj. može raditi samo s karticom mobilnog operatera čiji su mobitel kupili) i otključaju ga kako bi ga mogli koristiti i s karticama drugih mobilnih operatera – prekršit će zakon! Odluka da otključavanje mobilnih telefona postaje ilegalna donesena je još u listopadu izmjenom Digital Millennium Copyright Act (DMCA) zakona, uz rok odgode od tri mjeseca kako bi se korisnici pripremili za njega.
Taj rok od tri mjeseca ističe danas te će mobilni korisnici od danas telefone moći otključati samo uz dozvolu mobilnih operatera od kojih su kupili telefone i koji su ih i sami zaključali. Na Cnetu kažu da u ovom zakonu stoji da korisnike 'nitko ne prisiljava na kupovinu zaključanih telefona' – takvi su telefoni jeftiniji u odnosu na otključane modele, ali korisnici moraju potpisati ugovor s mobilnim operaterom (najčešće dvogodišnji) te operateri na taj način pokriju troškove niže cijene telefona.
Korisnici u SAD-u putem društvenih mreža i komentara na internetskim stranicama kritizirali su ovaj zakon te im nije jasno zašto im je zabranjeno otključati telefon koji su platili i koji je njihov.
Dio njih je ljut zato što će imati problema prilikom putovanja u inozemstvo jer neće moći koristiti kartice inozemnih operatera, neki su zabrinuti jer smatraju da će u budućnosti imati problema prilikom promjene mobilnog operatera, dok je većina ljuta jer smatraju da se nitko nema pravo miješati u njihove privatne stvari i zabraniti da im da s telefonom kojeg su platili rade ono što hoće te kažu da će na ovaj način postati 'robovi operatera'.
Naime, na Cnetu vjeruju da bi korisnici koji sami otključaju telefon mogli od mobilnih operatera dobiti e-mail s upozorenjem da je to protuzakonito te se mobilni korisnici u SAD-u pitaju kakve će biti sankcije za ovakvo kršenje zakona. Oni koji ne žele robovati mobilnim operaterima imaju mogućnost kupovine otključanih telefona, no takvi su telefoni, naravno, puno skuplji.
Tako oni koji žele kupiti npr. novi model iPhonea uz potpisivanje ugovora s operaterima mogu ga dobiti po cijeni od 199 dolara, dok je cijena tog uređaja u slobodnoj prodaji puno veća te se za njega mora izdvojiti čak 649 dolara.


http://rs.seebiz.eu/amerikancima-zabranjeno-dekodiranje-mobilnih-telefona/ar-55438/

Pajser Brigada
12.11.2013., 19:19
Posrednik u zaštiti potrošača

Predlog novog zakona o zaštiti potrošača naljutio i trgovce i kupce. Kraći rok za odgovor na reklamaciju jedna je od najvažnijih novina.

Ni posle trodnevnog skupa predstavnici resornog ministarstva i zaštitnici potrošača nisu uspeli da se usaglase o svim odredbama Nacrta zakona o zaštiti potrošača. Zamerke na predloženi tekst imaju i potrošači i trgovci.

Pripremila Tamara Tankosić

Nedostatak vremena i neupućenost u svoja potrošačka prava najčešći su razlozi zbog kojih se kupci u Srbiji uglavnom neće žaliti na to što im se, recimo, posle samo nekoliko dana od kupovine raspala tašna, odlepio đon na cipelama, pokvario kućni aparat.

Novi zakon skraćuje rok za odgovor na reklamaciju na osam dana. Novina je da će trgovac kupcu morati da dostavi i obrazloženje odluke i predlog.

"Sva odgovornost i sva krivica se nekako svaljuje na nas, to će biti mnogo posla zaista, kad bi imali sinhronizaciju, recimo, zajedno sa serviserima, da se serviseri isto malo više uključe, da deo odgovornosti prenesemo i na njih", kaže Željko Milović, koordinator prodaje u "Tehnomaniji".

Prema njegovim rečima dobro je sinhronizovati Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obligacionim pravima.

Potrošačke organizacije kažu da je problem što umesto da državni organi zaštite potrošače, u planu je osnivanje javne agencije koja bi se time bavila. Predlog je da se novo nezavisno telo finansira iz budžeta, javnih prihoda, subvencija, donacija, ali na primer i da preuzme deo nadležnosti ministarstva i organizacija za zaštitu potrošača.

"Niti nam je želja niti namera da bilo kome, da dođe do preklapanja odgovornosti zato što to ne bi bilo dobro za potrošače, pa s tim u vezi možda tu postoje neke nesuglasice, ali mislim da ćemo to u ovom narednom periodu rešiti na obostranu korist", rekla je Vesna Novaković iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže da u prethodnom zakonu nisu bile definisane nadležnosti.

"Inspekcija je povučena, tržišna, poljoprivredna, niko nije imao nadležnosti, imali su sve a zapravo niko nije imao, u ovom zakonu sada se pokušava da se sve to objedini, ali na nejasan način i upravo je to glavni nedostatak", ukazuje Papović.

Zakon će pred poslanike u prvoj polovini naredne godine, a do tada sve je podložno promenama.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1440734/Posrednik+u+za%C5%A1titi+potro%C5%A1a%C4%8Da.html

magic21
18.03.2014., 01:31
Kada treba da se donese novi zakon?
Čuo sam da je još pre par meseci trebao da udje u skupštinsku proceduru,ali se to nije dogodilo.